شرکت بازرگانی هوایی گیتی اوج آذربایجان

فناوری‌های علمی، تولیدی، مونتاژ و بازرگانی در حوزه پهپاد و ماهواره

فضایی

پیمانکاری انجام پروژه‌های فضایی

پهپادها

راه‌اندازی خط تولید پهپادهای بومی سمپاش و نقشه‌برداری

وبلاگ